Tidsskjema

Vi har gjort justeringer i tidsskjemaet for spyd for klassene 14 år og eldre, og noen små justeringer på 60m G14-17.