Smittevern

Askerlekene 2021 - smittevern og tilpasninger

Askerlekene blir i år arrangert 4.-6.juni, og blir selvfølgelig gjennomført etter gjeldende smittevernregler.

I henhold til kommunal forskrift av 25.mai, arrangerer vi kun for utøvere tilknyttet Asker Kommune under 20 år.

Dette innebærer imidlertid en del endringer i gjennomføringen av stevnet, siden vi nå må begrense antall deltagere og foreldre inne på selve stadionområdet. Det vil da dreie seg om selve banen, tribunen og klubbhuset. Kun utøvere og akkrediterte trenere vil få tilgang her. Det blir imidlertid mulig å følge stevnet fra utsiden av gjerdet og sperringen for disse områdene.

Vi kommer til å dele opp stevnet etter aldersklasser, lørdag og søndag med en del for 10-13 år og en del for 14 år og eldre. På fredag er det ikke flere enn at vi arrangerer for alle klasser samtidig. i forbindelse med slegge på Heggedal kastarena er det ikke flere deltagere enn av vi ikke har restriksjoner på antall tilskuere.

Det blir dermed ikke anledning til å melde seg på etter påmeldingsfristens utløp med mindre det er plass i øvelsen og konkurransetidsrommet.

På grunn av liten påmelding har vi gått bort fra å begrense hvor mange øvelser hver enkelt kan delta i.

På grunn av begrenset deltagelse i år, blir det ordinære konkurranseregler for alle klasser(6 forsøk i hopp/kast)

Kun utøvere og arrangører vil ha tilgang til selve friidrettsbanen under hele arrangementet.

Det vil også bli obligatorisk håndvask med antibac av alle som går ut og inn av anlegget.

Vi bestreber oss til, og oppfordrer selvfølgelig alle, til holde minimum 1 meters avstand, både innenfor og utenfor portene.

Vi følger utviklingen så godt vi kan, og endringer kan derfor komme.

Informasjon om akkreditering for tilgang til tribuneområdet ligger ute her.