Askerlekene

Friidrett i sentrum i over 20 år

Askerlekene blir i 2021 arrangert 4.-6.juni med utgangspunkt i samme mal som i 2020

Velkommen til Askerlekene 2021 4.-6.juni. Det er fortsatt uklart hvilke regler som gjelder for gjennomføring av arrangement i juni når dette skrives. Vi tar derfor utgangspunkt i en gjennomføring relativt lik den vi hadde i september i fjor, bortsett fra at kastmangekampen i år blir arrangert som separat arrangement i september som tidligere år. Derfor går også vektkast ut av årets øvelsesutvalg. Påmeldingen vil f.o.m. 16.mars være åpen med alle de øvelser som er planlagt arrangert i stevnet. Mer informasjon blir lagt ut på denne siden etter hvert som vi nærmer oss arrangementsdato.

Det blir elektronisk avkryssing på løp 2 timer før øvelsesstart. Alle som har oppgitt e-post ifbm påmelding(alle i MinIdrett er registrert med e-post), vil få e-post med informasjon om dette. Vennligst ikke kryss av dersom du ikke er sikker på å delta.

I tekniske øvelser blir det opprop på øvelsesstedet ca. 10 minutter før øvelsesstart.

Vi ønsker alle velkommen til Askerlekene 2021.